Van Poppel nam zowel de restauratie van de oude vleugels als de aanbouw van de nieuwe vleugel voor zijn rekening. We zijn heel trots dat we een gebouw met zoveel geschiedenis terug in ere konden herstellen. Het is al even geleden, maar we kijken er met veel plezier op terug.

Wandel
mee